Tag: Mina Ashiro

Kaijuu No.8 sarà il nuovo Attacco dei giganti?

Kaijuu No.8 la nuova stella nascente tra gli shonen Kaiju No. 8 è un manga creato da Naoya Matsumoto, i...